ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 97520
Urząd Gminy 9668
Dane 3799
Godziny urzędowania 2697
Organizacja Urzędu 4438
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2800
Test administratora 1708
Organy 4505
Wójt Gminy 2789
Sołectwa 3969
Referaty 2299
Komisje 1862
Oświata 4652
Informacje 4602
Ogłoszenia o pracy 62676
Aktualne 14951
W toku 25277
Wyniki 60641
Zamówienia publiczne 108271
Zamówienia publiczne do 30000 euro 15360
Aktualne 141242
W toku 26612
Wyniki 42025
Archiwalne 33487
Wyniki innych postępowań 27372
Plan Zamówień Publicznych 2113
Zapytania ofertowe 27182
Przetargi 109372
Sprawy petentów 3068
Podatki 785
Akty prawne - Zarządzenia, Uchwały (szukać według grupy tematycznej) 251634
Zarządzenia Wójta Gminy (Organ Gminy) 2012 rok 1197
Zarządzenia Wójta Gminy (Organ Gminy) 2011 rok 1396
Zarządzenia Wójta Gminy (Kierownik Urzędu) 2012 rok 936
Zarządzenia Wójta Gminy (Kierownik Urzędu) 2011 rok 1517
Uchwały 150142
Rejestr informacji o środowisku 14133
Ochrona środowiska 1042
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo 843
Aktualności 467
Oświadczenia majątkowe 181268
Budżet 47218
Co i jak załatwić 12582
Wydziały 6359
Sprawy 7447
Nr konta bankowego 493
Raport o stanie Gminy Stare Kurowo 2223
Rada Gminy Stare Kurowo 4760
Skład Radnych Gminy Stare Kurowo 918
Skład Komisji Stałych Rady Gminy Stare Kurowo 713
Sesje Rady Gminy 1822
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji i Sesji Rady Gminy Stare Kurowo 8256
Protokoły z Sesji Rady Gminy Stare Kurowo 17214
Nagrania z Sesji Rady Gminy 2784
Protokoły Komisji Rewizyjnej 1257
Plan pracy Komisji stałych Rady Gminy Stare Kurowo 1657
Interpelacje i zapytania 7459
Nieobecności radnych Rady Gminy Stare Kurowo na Sesjach i Komisjach oraz aktywność w zakresie zapytań i interpelacji 585
Wybory Ławników 689
Prawo lokalne 16
Statut 8839
Protokoły z sesji Rady Gminy 1690
Program usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo 1584
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 1930
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy 1678
Podatki i opłaty 2671
Projekt uchwały Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1758
Informacje 5433
Jednostki organizacyjne 3588
Spółki prawa handlowego 1818
Budżet 1863
Rejestry i ewidencje 1682
AZBEST 2204
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2467
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1635
Elektroniczna Skrzynka Podawcza OPS 1679
Akty Prawa Miejscowego Gminy Stare Kurowo 4375
Obwieszczenia inne 74066
Wnioski, petycje i skargi 1436
Wybory 651
Referendum 2015 2138
Wybory Prezydenta RP 2015 1423
Wybory Samorządowe 2018 1322
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 790
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 887
Wybory Prezydenta RP 2020 1877
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Kurowo 2020 2326
Wybory parlamentarne - 15.10.2023r. 1996
Wybory Samorządowe 2024 832
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 929
Wzory dokumentów - wnioski do pobrania 39787
Gminna Biblioteka Publiczna 457
Raport o stanie zapewniania dostępności 306
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 1735
Organizacje pozarządowe 8469
Rejestr Instytucji Kultury 1185
Konsultacje społeczne 1879
Deklaracja dostępności 1757
Raport o stanie dostępności 541
Wniosek o zapewnienie dostępności 591
Informacja o braku dostępności 536
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 153
ETR 221
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 395

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 2327
Rejestr zmian 245414
Mapa serwisu 1904
Statystyki 2051
Kanały RSS 1710
Kontakt 20141
« powrót do poprzedniej strony