ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-03-04
Zakres przedmiotowy
RI.6220.7.2018.ABie
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-11-14
Zakres przedmiotowy
Informacja o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - " Modernizacja składowiska odpadów poprocesowych MEPROZET w Nowym Kurowie"
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-07-14
Zakres przedmiotowy
" Budowa stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. 308/5, 308/11 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo"
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-06-26
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 156 relacji Strzelce Krajeńskie - Klesno w km ok. 52+100 - 53+700, 58+980 - 59+400, 60+850 - 64+350" na dz. o nr ewid. 143/3 obręb Zwierzyn, 130 obręb Łącznica, 78 obręb Stare Kurowo, 85 obręb Nowe Kurowo, 71 obręb Łęgowo, 94/2 obręb Klesno"
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-06-12
Zakres przedmiotowy
" Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 relacji Strzelce Krajeńskie - Klesno w km ok. 52+100 - 53+700, 58+980 - 59+400, 60+850 - 64+350" na dz. o nr ewid. 143/3 obręb Zwierzyn, 130 obręb Łącznica, 78 obręb Stare Kurowo, 85 obręb Nowe Kurowo, 71 obręb Łęgowo, 94/2 obręb Klesno"
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-06-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "prowadzeniu odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i rozszerzenie bazy zbierania odpadów na dz. o nr ewid. 104,106 i 107 obręb Nowe Kurowo, gm. Stare Kurowo".
Lp: 7
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2017-05-24
Zakres przedmiotowy
" Budowa stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. 308/5, 308/11 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo"
Lp: 8
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-05-23
Zakres przedmiotowy
" Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 relacji Strzelce Krajeńskie - Klesno w km ok. 52+100 - 53+700, 58+980 - 59+400, 60+850 - 64+350" na dz. o nr ewid. 143/3 obręb Zwierzyn, 130 obręb Łącznica, 78 obręb Stare Kurowo, 85 obręb Nowe Kurowo, 71 obręb Łęgowo, 94/2 obręb Klesno.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-03-13
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 526/2 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-01-03
Zakres przedmiotowy
" Budowa stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. 308/5, 308/11 obręb Stare Kurowo, gm. Stare Kurowo"

Nawigacja między stronami listy informacji