ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:23:28 Upublicznienie elementu informacja O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 64 ust. 1b ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r, poz 1094 ze zm.) w dniu 26.02.2024 r. wydał postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin.. Maja Graczyk
09:35:39 Edycja elementu załącznik do informacji SOŁTYSI- NUMERY KONTAKTOWE - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Sołectwa Maja Graczyk

Zmiany z dnia: 2024-02-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:34:21 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Zarządzenie Nr 0050.17.2024 Maja Graczyk

Zmiany z dnia: 2024-02-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:44:09 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Zarządzenie Nr 0050.13.2024 Małgorzata Rodzeń
09:38:26 Edycja elementu załącznik do informacji Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Kurowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Kurowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Małgorzata Rodzeń
09:34:20 Edycja elementu załącznik do informacji Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Kurowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Kurowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Małgorzata Rodzeń

Zmiany z dnia: 2024-02-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:53:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Nazwa elementu do którego przynależy: WYKONANIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU OSP BŁOTNICA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ Maja Graczyk

Zmiany z dnia: 2024-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:50:56 Upublicznienie elementu informacja Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Kurowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Małgorzata Rodzeń
14:47:40 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE NR 224/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Kurowie Małgorzata Rodzeń
14:41:41 Upublicznienie elementu informacja Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Kurowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Małgorzata Rodzeń

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony