ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stare Kurowo.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.17.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Stare Kurowo
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.15.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Stare Kurowo
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.14.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.13.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie do realizacji programu Ministra Rodzin i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.12.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań publicznych samorządu gminy w 2024 roku przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.11.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia w latach 2023-2027
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.10.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.9.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.8.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2024 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.7.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji