ˆ

Obwieszczenia inne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 64 ust. 1b ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r, poz 1094 ze zm.) w dniu 26.02.2024 r. wydał postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin..

Załączniki

Pobierz dane XML O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 64 ust. 1b ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r, poz 1094 ze zm.) w dniu 26.02.2024 r. wydał postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin.. Drukuj informację O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 64 ust. 1b ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r, poz 1094 ze zm.) w dniu 26.02.2024 r. wydał postanowienie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin..

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Węglarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-01 11:22:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-01 11:23:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-01 11:23:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARE KUROWO o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Stare Kurowo z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo w imieniu której z pełnomocnictwa działa Jakub Mańdzij prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JM PROJEKT” Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Kraj. dla inwestycji polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kurowo na częściach działek nr ewid. 78 położonej w obrębie 0003 Stare Kurowo oraz nr 85 w obrębie 0004 Nowe Kurowo w gminie Stare Kurowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Januchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-16 10:56:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-16 10:57:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-16 10:57:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócono się pismem z dnia 07.02.2024 r. do Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin.

Załączniki

Pobierz dane XML O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócono się pismem z dnia 07.02.2024 r. do Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin. Drukuj informację O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócono się pismem z dnia 07.02.2024 r. do Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Węglarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-07 12:16:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-07 12:28:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-07 12:28:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania obowiązujących uzgodnień na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla : Gminy Stare Kurowo z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1 w Starym Kurowie w imieniu której z pełnomocnictwa działa Jakub Mańdzij prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JM PROJEKT” Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Kraj. dla inwestycji polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kurowo na częściach działek nr ewid. 78 położonej w obrębie 0003 Stare Kurowo oraz nr 85 w obrębie 0004 Nowe Kurowo w gminie Stare Kurowo.

Załączniki

Pobierz dane XML O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania obowiązujących uzgodnień na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla : Gminy Stare Kurowo z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1 w Starym Kurowie w imieniu której z pełnomocnictwa działa Jakub Mańdzij prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JM PROJEKT” Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Kraj. dla inwestycji polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kurowo na częściach działek nr ewid. 78 położonej w obrębie 0003 Stare Kurowo oraz nr 85 w obrębie 0004 Nowe Kurowo w gminie Stare Kurowo. Drukuj informację O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stare Kurowo o wystąpieniu do innych organów celem uzyskania obowiązujących uzgodnień na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla : Gminy Stare Kurowo z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1 w Starym Kurowie w imieniu której z pełnomocnictwa działa Jakub Mańdzij prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JM PROJEKT” Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Kraj. dla inwestycji polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kurowo na częściach działek nr ewid. 78 położonej w obrębie 0003 Stare Kurowo oraz nr 85 w obrębie 0004 Nowe Kurowo w gminie Stare Kurowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Januchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-31 12:53:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-31 12:54:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31 12:54:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARE KUROWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Gminy Stare Kurowo z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1 w Starym Kurowie w imieniu której z pełnomocnictwa działa Jakub Mańdzij prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „JM PROJEKT” Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Kraj. dla inwestycji polegającej na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kurowo na częściach działek nr ewid. 78 położonej w obrębie 0003 Stare Kurowo oraz nr 85 w obrębie 0004 Nowe Kurowo w gminie Stare Kurowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Januchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-31 12:49:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-31 12:51:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31 12:51:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż na wniosek z dnia 19 stycznia 2024 r. (złożony w dniu 23.01.2024 r.) inwestora Reduta Grottelów Solar Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 7c/002, 60-198 Poznań, działającego przez pełnomocnika Aleksandrę Błedzką, Zaneris Projekty S.A., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin.

Załączniki

Pobierz dane XML Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż na wniosek z dnia 19 stycznia 2024 r. (złożony w dniu 23.01.2024 r.) inwestora Reduta Grottelów Solar Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 7c/002, 60-198 Poznań, działającego przez pełnomocnika Aleksandrę Błedzką, Zaneris Projekty S.A., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin. Drukuj informację Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Kurowo zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż na wniosek z dnia 19 stycznia 2024 r. (złożony w dniu 23.01.2024 r.) inwestora Reduta Grottelów Solar Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 7c/002, 60-198 Poznań, działającego przez pełnomocnika Aleksandrę Błedzką, Zaneris Projekty S.A., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu naziemnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy do 85 MW wraz z niezbędną infrastrukturą” planowanej do realizacji na działkach nr 57, 61/4, 61/7, 89/2, 90, 91/1, 92, 94, 95/2, 103/3, 103/5, 104/3, 104/6, 118/8, 132, 134, 138/3, 138/4, 140/1, 151, 159, 161, 162, 165, 166, 167, 168/4, 168/5, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 170/1, 170/2, 172, 228, 249, 253, 256 obręb 0009 Pławin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Węglarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-29 12:02:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Rodzeń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-29 12:04:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Rodzeń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-29 12:04:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARE KUROWO o wydaniu Decyzji Nr 1.2024 Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 17 stycznia 2024 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 9/3 położonej w obrębie 0001 Rokitno w gminie Stare Kurowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Januchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-17 15:07:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-17 15:08:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17 15:08:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARE KUROWO o wydaniu Decyzji Nr 1.2024 Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 12 stycznia 2024 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku: Gminy Stare Kurowo z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo dla inwestycji polegającej na Zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 134/2 w obrębie 0007 Łęgowo w gminie Stare Kurowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Januchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 11:50:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 11:52:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-12 11:52:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARE KUROWO o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 9/3 położonej w obrębie 0001 Rokitno w gminie Stare Kurowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Januchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-22 13:09:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-22 13:11:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-22 13:11:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARE KUROWO o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Stare Kurowo z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo dla inwestycji polegającej na Zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 134/2 w obrębie 0007 Łęgowo w gminie Stare Kurowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Januchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-20 13:24:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-20 13:25:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-20 13:25:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji