ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Stare Kurowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Kurowo.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-19.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy,
 • mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2023-03-31. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • widoczny fokus;
 • możliwość zmiany wielkości czcionki i kontrastu;
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janina Januchowska, mail: . Kontaktować można się także telefonicznie: 95-76-15-052 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Urząd Gminy Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny dla klientów Urzędu, wyznaczono na nim miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: wejście do budynku odbywa się schodami, jednakże jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ze względu na znajdujący się podjazd dla wózków.

Dostępność komunikacyjna budynku: na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. W budynku Urzędu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowania: na początku podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym znajduje się oznaczony dzwonek dla osób posiadających trudność w poruszaniu się.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: Urząd Gminy Stare Kurowo informuje, że osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na spotkanie z tłumaczem języka migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu z Urzędem Gminy:
 • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby;
 • wysłanie maila na adres:
 • telefon pod numer: 95 76 15 052
  Zgłoszenia należy dokonać na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. W sytuacjach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny. Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Urząd poinformuje zwrotnie na adres e-mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

  Aplikacje mobilne

  Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janina Januchowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 16:52:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Ambrożuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 16:53:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Rodzeń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-10 12:51:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »