ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Raport o stanie Gminy Stare Kurowo - 2022 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40) wójt co roku do dnia  31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Chęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-15 10:38:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-15 10:43:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 13:23:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Gminy Stare Kurowo - 2021 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Każdy mieszkaniec może wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie gminy na  posiedzeniu Rady Gminy w dniu 31 maja 2022 roku.
Należy spełnić warunki zawarte w art. 28 aa – Ustawy o samorządzie gminnym tj. złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Stare Kurowo,
za pośrednictwem Urzędu Gminy Stare Kurowo pisemne  zgłoszenie (druk zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu) poparte 20 podpisami mieszkańców gminy.
Zgłoszenie należy złożyć  najpóźniej  w dniu 30 maja 2022 r. (w przeddzień sesji).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szydełko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 14:56:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maja Graczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 15:01:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maja Graczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 15:05:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Gminy Stare Kurowo - 2020 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedstawiam „Raport o stanie Gminy Stare Kurowo za 2020 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jest to już kolejny raport, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Aby stało to się możliwe należy do Przewodniczącego Rady Gminy złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.  
Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Stare Kurowo, planowana jest na 25 maja 2021 roku. Zatem zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 maja 2021 roku do godziny 15:00 w biurze Rady Gminy Stare Kurowo. W zgłoszeniu należy podać dane tele-adresowe (adres e-mail, numer kontaktowy telefonu).
Jednakże mając na uwadze stan epidemiczny zasady uczestnictwa w debacie, dla osób, które przedłożą zgłoszenie, zostaną wskazane odrębnie. Ważnym elementem jest tez fakt, że sesje rady odbywają się w sposób zdalny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Chęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-12 11:31:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Ambrożuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-12 11:34:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Ambrożuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12 11:35:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Gminy Stare Kurowo - 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedkładam Państwu „Raport o stanie Gminy Stare Kurowo za 2019 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania.
Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 ww. ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Stare Kurowo, planowana jest na 19 maja 2020 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 maja 2020 roku do godziny 15:30 w biurze Rady Gminy Stare Kurowo.
                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                Wójt
                                                                                                                                                                                                                                                Magdalena Szydełko

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Chęciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-06 12:24:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Ambrożuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-06 12:50:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Ambrożuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-06 13:05:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Gminy Stare Kurowo - 2018 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
Wójt Gminy Stare Kurowo przedkłada Raport o stanie Gminy za 2018 rok. W debacie na Sesji Rady Gminy ( 28.05.2019r.) nad raportem zabierają głos radni, a także mieszkańcy gminy. Każdy z mieszkańców, który zamierza zabrać głos na Sesji składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień Sesji. Po zakończeniu debaty Rada Gminy podejmuje uchwałę dotyczącą udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Stare Kurowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marian Konkowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marian Konkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-17 13:05:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-17 13:08:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-22 12:59:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »